UiB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet : Skolelaboratoriet i realfag

Auditoriet på Studentsenteret

På grunn av gledelig mange påmeldinger fra videregående skoler, er Darwindagen flyttet fra Bergen museum til det nye Studentsenteret. Bygget er ikke offisielt åpnet ennå, men undervisningslokalene er tatt i bruk. Du kan ikke bruke hovedinngangen, men her er bilder og beskrivelse av hvordan du finner auditoriet.

1. Gå til baksiden av bygget, rødt kryss på kartet.

2. Inngangen på baksiden fører deg rett inn til auditoriet.

Kantinen er ennå ikke åpnet, men mange av elevene i 3. klasse vil sikkert tilbringe mye tid der kommende høst.

Velkommen!


Studentsenteret ligger ved siden av Bergen museum. Inngang til auditoriene er på baksiden, rødt kryss på kartet.


Det nye Studentsenteret sett fra museet.


Auditoriet kalles Egget og ligger "flytende" midt inne i bygget.


Kommer du hit, har du gått rett!