UiB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet : Skolelaboratoriet i realfag

Vestlandets geologi

Bergarter og landskap

Tid: 23. - 27. juni 2008.
Sted: Vatnahalsen høyfjellshotell
Målgruppe: Lærere og andre interesserte
Kursleder: Inge Aarseth og Merethe Frøyland
Kursavgift: kr. 4800. Kursavgiften overnatting og mat på hotellet, og togreiser under feltarbeidet tirsdag-torsdag. Deltakerene organiserer og betaler selv reise til og fra Vatnahalsen.
Påmelding: Direkte påmelding via nettet
Det er totalt 25 plasser på kurset

Kurset skal gi et matnyttig grunnlag for feltundervisning med elever. I tillegg til mineraler og bergarter i området vil det bli lagt vekt på landformene. Langs Rallarvegen får man studere mange aktive ytre geologiske prosesser som elveerosjon, elvetransport og elvesedimentasjon, strandvoller, SKRED og annen massebevegelse samt dal- og fjorddannelse. I tillegg kan vi følge isavsmeltingen i slutten av siste istid med marin grense og yngre terrasser samt glasiale avsetninger helt fra Aurlandsfjorden og opp til høyfjellet ved Hallingskeid. Det legges vekt på fagdidaktikken i det nye geofaget både ute og inne. Det vil bli forelesninger (ca. 2 timer hver dag) og samtaler om kveldene samt demonstrasjon av praktiske elevøvelser.

Det blir forelesninger av Inge Aarseth om Vestlandets geomorfologi og om massebevegelser (store og små skred). Merethe Frøyland tar for seg fagdidaktikken, og tar opp formidling av mineraler og bergarter til elevene, samt feltdidaktikk. Som en rosin i pølsen vil Jørn H. Hurum forelese en time om dinosaurfunnene han har gjort på Svalbard!

Program

Mandag 23. juni

08:40 Tog fra Bergen. Ankomst Myrdal 10:46. Ta med matpakke til første dag. Du kan ta toget fra Myrdal til Vatnahalsen, eller gå i ca 15 minutt.
12:00 Vi starter første feltøkt fra Vatnahalsen hotell. Feltarbeid langs Reinungavatnet og Seltuftvatnet til Fretheimsdalen. Vi studerer berggrunnsgeologi, skyvegrense, jernvinne, sandur, lateralterasser, endemorener og flyttblokker.
17-18 Retur til hotellet.
20-21 Vestlandets berggrunnsgeologiske historie. Inge Aarseth.

Tirsdag 24. juni

09-10 Utviklingen av landskapet fram mot, og under istidene. Inge Aarseth.
10-11 Skred på Vestlandet: Viktig for landskapsutviklingen . Inge Aarseth.
12:25 Tog fra Myrdal, til Hallingskeid 12:39. Vi går langs rallarvegen, det kan være litt snø i begynnelsen. Vi studerer delta, eskere, strandvoller, rundsva, jettegryter og elvegjel.
18-19 Retur til Vatnahalsen

Onsdag 25. juni

09-10 Kvartærgeologi (isavsmelting) på Vestlandet. Inge Aarseth.
10:00 Vi går fra Vatnahalsen og nedover i Flåmsdalen til Dalsbotten, ca. 13 km. Vi studerer gneis og fyllitt, sandur, daltrinn, snøskredvifter, steinsprang, jettegryter og riegel (dalsperre).
17:35 Tog fra Dalsbotn. På Vatnahalsen 18:11.
20-21 Didaktiske refleksjoner rundt feltarbeid. Merethe Frøyland.

Torsdag 26. juni

09:00-10:30 Didaktiske refleksjoner rundt feltarbeid. Merethe Frøyland.
10:59 Tog til Dalsbotn. Vi går fra Dalsbotn til Flåm (ca. 7 km). Vi studerer elvetransport, riegel (dalsperre), gjel med jettegryte, isavsmelting og marin grense, fjellstkred, skyvedekker og fyllitt.
17:25 Retur fra Flåm til Vatnahalsen 18:11.
20-21 Jørn Hurum forteller om dinosaurfunn på Svalbard.

Fredag 27. juni

09:00-10:30 Spørretime. Diskusjon, Oppsummering, Evaluering.
11:00-12:30 Myrdalen, gjel hengende dal. Snøskredtransport, elvetransport, lateralterrasse.
12:58 Togavgang Myrdal, ankomst Bergen 14:52.

Feltarbeidet foregår langs Rallarvegen og vi går for det meste i ”unnabakker” siden vi tar toget i motbakker! Rallarvegen er en fin grusvei, men vi skal også ut i terrenget. Ta med klær for alle værforhold. Det vil bli en del gåing i terrenget, fjellstøvler eller andre gode sko anbefales. Ta ellers med: Dagstursekk, feltnotatbok, skrivesaker, kniv, feltlupe (10x forstørrelse) om du har, kompass, kikkert, ryggsekk og termos. Gjerne også kamera. Kartblad: 1416 III Myrdal og 1416 IV Myrdal dekker området. Nyttig forhåndsinformasjon står i Gråsteinen nr. 11: ”Rallarvegen – geologi og landformer” utgitt av NGU.

Boka Rallarvegen – geologi og landformer er utgitt på Skald forlag. Bokas nettside.


Kart over området mellom Vatnahalsen og Flåm. Større versjon.


Kart over området mellom Vatnahalsen og Hallingskeid. Større versjon.