UiB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet : Skolelaboratoriet i realfag

Artikler fra BT om Tveitevannet

Sortert med de nyeste artiklene først.
Gå tilbake til foredraget.Sier nei til bading i Tveitevatnet

Bergens Tidende
Dato: 2000-06-04

Helsemyndighetene i Bergen sier kontant nei til å etablere ny utendørs badeplass i Tveitevatnet. Vannet inneholder store mengder bakterier i tillegg til at man i fjor oppdaget giftstoffet PCB på bunnen. I flere år har det vært planer om å gjøre Tveitevatnet på Slettebakken om til en ny offentlig utendørs badeplass. Men i fjor ble det lokalisert store mengder av den farlige miljøgiften PCB på bunnen av vannet.

PCB-forekomstene er imidlertid ikke hovedproblemet lenger. Nå sier Bergen kommunes avdeling for teknisk hygiene nei fordi vannet også inneholder 10 ganger så høye verdier av såkalte termotolerante koliforme bakterier enn det som er akseptabelt på en offentlig badeplass. Hovedårsaken til de store bakteriemengdene er trolig lekkasjer fra kloakkledningsnettet. Dette skaper forurensing i Landåsvassdraget, som renner ut i Tveitevatnet. Plansjef Magnar Sekse i kommunens vann- og avløpsavdeling sier til Bergens Tidende at det kan ta flere år å få tettet disse lekkasjene. Derfor kan han heller ikke si noe om når bakterieproblemet er løst. - Denne saken har høy prioritet, og det finnes penger på kommunens langtidsbudsjett. Men vi vet ennå ikke hvor omfattende lekkasjene er, og hvor lang tid det vil ta å tette dem, legger han til. Avdelingsingeniør Janne Brovold i avdeling for teknisk hygiene sier at det ikke er aktuelt å åpne for bading slik situasjonen nå er. - Vi har fått tilbakemelding fra Statens institutt for folkehelse om at PCB-funnene alene ikke gjør det farlig å bade i Tveitevatnet. Disse giftstoffene ligger på bunnen et godt stykke ut i vannet, mens de badende vil oppholde seg langs strendene. Dermed vil de ikke komme i berøring med PCB-en, sier hun til Bergens Tidende. Bakterieinnholdet i vannet er mer enn 10 ganger høyere enn akseptabelt for bading. Bakteriene skyldes i hovedsak tilsig av kloakk fra ledningsnettet og den omfattende fuglematingen i området. Matingen av fugl trekker også store mengder rotter til seg. Disse spiser både restene av fuglemat og fugleunger, legger hun til. - Nå er det opp til kommunen å sette i verk tiltak som stopper lekkasjene og kan sørge for renere vann. Inntil det skjer, vil vi ikke akseptere noen badeplass i Tveitevatnet, sier Brovold. RUNE VALDERHAUG rune.valderhaugbergens-tidende.no

Tveitevatnet - mest forurenset i Norge

Bergens Tidende
Dato: 1999-05-09

Giftjakt på is : Den gamle bossfyllingen på Slettebakken får ligge i fred for kommunen, men byveterinæren ber Folkehelsa ta saken. Tveitevatnet er landets mest forurensede. Ryddejobben som venter i Byfjorden spiser det meste av ressursene, og kommunen har varslet Fylkesmannens miljøvernavdeling at det ikke blir gjort noe med fyllingen på Slettebakken med det første. Byveterinær Ingvar Tveit slår seg ikke til ro med avgjørelsen. Han frykter fyllingen er med på å forurense Tveitevatnet og ber Folkehelsa se på saken. Verst i Norge Ikke noe annet vann en kjenner til i Norge er mer forurenset enn Tveitevatnet. - Jeg vil ha en skikkelig vurdering av om forurensningen av Tveitevannet kan være så stor at den gir folk helseplager, sier Tveit. Tveitevatnet har mye høyere forekomster av miljøgiften PCB enn noe annet innlandsvann som er undersøkt i Norge. - Når det gjelder PCB kan en aldri være for forsiktig. Som regel viser grundige undersøkelser at situasjonen er verre enn man først antar, sier Tveit. I brevet til Folkehelsa spør Tveit om det bør legges restriksjoner eller advares mot at små barn bruker vannet som badeplass eller lekeplass. Tveitevannet er foreslått opparbeidet til badeplass. Men det høye giftinnholdet i bunnen av vannet gjør at det ikke har vært aktuelt å åpne det for bading. Giftig mark I desember i fjor måtte idrettssjefen droppe planene om å bygge storhall på Slettebakken. Miljøtekniske undersøkelser viste at grunnen ved Bergenshallen inneholdt miljøgifter. Frem til 60-tallet var området avfallsfylling for Renholdsverket. Arkivfoto Bergens Tidende sitter med viser hvordan området ved Tveitevannet så ut i det fyllingen var i ferd med å avsluttes. Fylkesmannen i Hordaland påla Bergen kommune å finne ut hvor PCB-forurensningen i Tveitevatnet kommer fra. Bergen kommune har svart at området ikke står øverst på prioriteringslisten. - Vi vet ikke om det er avfallsfyllingen som er hovedkilden til forurensningen av Tveitevatnet, sier Per Vikse i kommunens plan og miljøavdeling. Shell-stasjonen ved vannet og en transformatorstasjon er også i søkelyset for miljøtilgrising. Aksepterer svaret Trolig kommer fylkesmannen i Hordaland til å akseptere at opprydding ved Tveitevannet må vente. - Vi er mest opptatt av at kommunen gjør noe med Byfjorden, sier Hallvard Hageberg ved miljøvernavdelingen hos fylkesmannen. Ved avdelingen utelukker man ikke at det fortsatt kan sive ut gasser fra den gamle fyllplassen, men regner ikke miljørisikoen for å være veldig stor. fakta/tveitevatnet n Statens forurensningstilsyn (SFT) har konkludert med at vannet har det høyeste innholdet av miljøgiften PCB av 69 undersøkte norske innsjøer. n PCB er en av de verste miljøgiftene og er et klorholdig kreftfremkallende stoff. n Fylkesmannen i Hordaland har mistanker om at den gamle bossfyllingen på Slettebakken trolig er en av PCB-kildene som forurenser Tveitevatnet. n Det er oppdaget miljøgifter i jorden ved Bergenshallen der den gamle fyllingen lå. SLIK SÅ DET UT ved Tveitevatnet like etter at bossfyllingen var avsluttet. Bildet er trolig tatt en gang mellom 1959 og 1962. FOTO: Birkhaug og Omdal

Jakt på giftutslipp ved Tveitevatnet

Bergens Tidende
Dato: 1998-12-08

Hastesak: Fylkesmannen vil kreve at Bergen kommune finner ut hvor PCB-forurensningen i Tveitevatnet kommer fra. Miljøgiften PCB er funnet både i gjedde og ørret som er fanget i vannet. Saken haster. Idretten i Bergen, særlig fotballen, presser på for å få bygget en storhall på Slettebakken. Men tomten som er utpekt ligger på en avfallsfylling som ble avsluttet for 30-40 år siden. Og denne fyllingen regnes som hovedmistenkte når det gjelder PCB-utslipp til Tveitevannet. Fiskeridirektoratets sentrallaboratorium har nå analysert prøver av gjedde og ørret fra Tveitevatnet på oppdrag fra Naturvernforbundet Hordaland. Prøvene viser et nivå på mellom 104 og 174 mikrogram pr. kilo for ørret. Konsentrasjonen er noenlunde likt fordelt mellom lever og filet, fordi ørreten er en fet fisk. For gjedden sin del, har miljøgiften hopet seg opp i den fete leveren, mens den mye magrere fileten har lave PCB-verdier. Sentrallaboratoriet betegner disse verdiene som ikke spesielt høye, men sist vinter opplyste Statens Forurensningstilsyn at Tveitevatnet hadde høyest PCB-innhold av 69 undersøkte norske innsjøer. - Vi er nødt til å kikke nærmere på dette. Vi vil følge opp pressemeldingen fra Naturvernforbundet og be Bergen kommune sette i gang undersøkelser. Det er ikke bra å bygge en hall for barne- og ungdomsaktiviteter over en avfallsfylling. Vi vet ikke i dag hva som dunster opp fra fyllingen. Dette må vi finne ut av, og kanskje er det mulig å beskytte seg med bygningstekniske tiltak, sier fylkesmiljøvernsjef Terje Aasen. - Naturvernforbundet krever at fyllingen må graves opp og fjernes? - Det er en svært komplisert operasjon. I mange tilfeller vil det lureste være å la fyllingen ligge uforstyrret, sier Terje Aasen, som understreker at den gamle avfallsfyllingen ikke er den eneste mistenkte i PCB-saken. En transformatorstasjon i nærheten kan også være kilden. Sporveiens verksted på Mannsverk likeså, og bensinstasjonene ved vannet er heller ikke utenfor mistanke.

Med røtter i gammelt boss

Bergens Tidende
Dato: 1998-08-04

Du går på Bergens flotteste bossfylling. For under fine spaserveier og vakker natur ved Tveitevannet, ligger utrangerte kjøleskap og bygningsmaterialer. Gress, trær og busker finner næring i den gamle bergenske spesialiteten - dano-kompost. - E'kkje her flott?, sprudler bydelsgartner Tor Lihaug og det er ikke vanskelig å være enig. Særlig når man tenker på hvordan her engang var ved Tveitevannet. De kalde vintrenes skøytemetropol i Bergen. Der det å ta trikken til Minde for å gå på tur med skøyter på Tveiten, hørte til byungdommens mer liflige sysler. På linje med kinobesøk i Fanahallen ... - Etter all tilflytting til Landås-, Natland- og Slettebakken-området, trengte folk en grønn lunge i strøket. Vi begynte i 1972, og planene var ikke mer avansert enn å gjøre vannet tilgjengelig. Siden har anlegget vokst seg frem. På en fylling her - og en der. Veiene kom først, så parken. Som fagmann vil jeg kalle Tveitevannet Park for naturpreget med landskapspreg. Ender og gjedde Tveitevannet syder av liv en sommerdag. Fuglelivet er frodig. Dette er rene utklekkingsanstalten for ender. Vennlige fuglevenner i nabolaget kommer regelmessig med mat. Tippemat. Men ikke alle med nebb vokser opp. Gjedden forsyner seg grådig av små andunger. Skøytevannet og fuglevannet er også et fiskevann. Men dessverre - ikke et badevann. Vannkvaliteten holder ikke mål. Om det er sig fra de gamle fyllingene som er synderen er ikke lett å si, men et utendørs badeland må stå på ventelisten fortsatt. Postvei og kolonihager Men Tveitevannet Park har krukken. En stor, gedigen, vakker krukke litt ute i vannet - signert kunstneren Kjell Nupen. Tanken er at den skal være et kulturinnslag mellom vann og park. Det funker. For folk flest er imidlertid Tveitevannet Park fine spaserveier i det grønne - en runde er ca. 2 km. Flat og fin. Rester av den gamle postveien mellom Bergen og Fana er nesten gjengrodd i skråningene mot Slettebakken. En gang i tiden lå det kolonihager her. I dag deler aldershjem og skole vannet med vakre, private eiendommer på andre siden. At parkanlegget ser ut som det alltid har lagt der, må være en honnør til gartner Tor Lihaug og hans folk. Men under gress og vei ligger det altså masse fra Dano-anlegget. Skjønnheten har tatt røtter i gammelt boss ... DET ER IDYLLISK å gå rundt Tveitevannet. Krukken i vannet er laget av kunstneren Kjell Nupen. FOTO: HELGE SKODVIN

- Ingen tenkte miljø den gangen

Bergens Tidende
Dato: 1998-08-02

Flere kilder: - Det var ingen som tenkte på miljø den gang, det var bare om å gjøre å få bosset unna, sier pensjonist Gudmund Fotland. Han har jobbet 49 år i renholdsverket. giften i tveitevatnet Statens forurensningstilsyn (SFT) har plassert Tveitevatnet på gifttoppen i Norge, og krever opprydning. Men SFT kan ikke fastslå hvem som har ansvar for ryddingen. Flere kilder for forurensningen nevnes, og bossanlegget som lå på Slettebakken fra 1940-1960 er en av dem. - Det er over 30 år siden bossanlegget på Slettebakken stengte. Derfor blir det for lettvint bare å skylde på Bergen kommune og BiR, sier Fotland, som mener det er merkelig at man kan sitte i Oslo og vite best hva som skjedde. - Det er klart at det har vært avrenning til Tveitevatnet fra bossanlegget på Slettebakken. Men det alene kan ikke ha forårsaket de store forurensningene, sier Gudmund Fotland, som understreker at det bare var boss fra private husholdninger de tok seg av på Slettebakken. Bare husholdningsavfall - Ingen kildesorterte avfallet sitt. Rent industriavfall ble fraktet til Kollevåg eller Steinknuseverket i Fana, sier den pensjonerte renholderen. Slettebakken ble anlagt fordi tyskerne minela Kvarven i 1940 og bossprammene som vanligvis leverte avfall til Kollevåg på Askøy ikke kunne passere minefeltet. Som en nødløsning ble området der Bergenshallen og Turnkassen ligger i dag tatt i bruk. Brukt som gjødsel - Hver dag leverte vi boss fra Årstad, og senere også fra Bergen og Sandviken opp her. Jeg så godt hvordan det skjedde, for vi måtte dekke over hvert enkelt lass med jord etter et det var dumpet, sier Fotland. Han forteller at de bygde opp fyllingen, lag på lag, og fordelte bosset jevnt, slik at dalen til slutt ble fylt igjen. I dag ligger det fotballbaner der bossplassen en gang var. Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BiR), bekrefter at bare avfall fra privatpersoner havnet på Slettebakken, men at det ikke foregikk kildesortering. Vil finne kilden Naturvernforbundet i Hordaland vil prøve å finne kilden til forurensningen av Tveitevatnet. De har tatt prøver av fisk fra vannet og venter fremdeles på prøveresultatene. Natur og Ungdom er og engasjert i giftjakten, og har sett på mulige kilder til forurensningen. DISSE FOTBALLBANENE LIGGER på toppen av det som en gang var bossplassen på Slettebakken, sier Gudmund Fotland, som jobbet i renholdsverket i 49 år. TEKST: TANE H. HØISÆTER FOTO: ARNE NILSEN

SFT krever opprydning i Tveitevatnet

Bergens Tidende
Dato: 1998-07-31

På gifttoppen: Tveitevatnet er det eneste i Hordaland som er gitt førsteprioritet på opprydningslisten til SFT som kommer i en rapport om kort tid. - Forurensningen er så alvorlig at noe må gjøres, sier Odd Arne Follum i Statens forurensningstilsyn (SFT) til Bergens Tidende. I februar slo SFT fast at Tveitevatnet lå på gifttoppen i Norge. Det er prioritering av ryddearbeidet som nå foreligger. - Vi har gått gjennom de mest forurensede vannene i Norge, og laget en prioritering for hvor det er påkrevd å rydde opp. Her gis Tveitevatnet førsteprioritet. Bunnfallet i Tveitevatnet er aktivt, noe som innebærer at det lekker ut giftstoffer fra det, sier Turid Winther-Larsen, som har utarbeidet rapporten for SFT. - Avhengig av bruken av området, må vi bestemme om giften skal isoleres eller fjernes. Hvis det foregår fisking i vannet, kan det gis advarsler mot å spise fisken. Det samme gjelder bading, dersom miljøgiftene ligger tilgjengelig for badegjestene, sier Winther-Larsen. Det er forurenser som har ansvar for å rydde opp etter seg, og Bergen kommune blir sannsynligvis gjort ansvarlig for en del rydding, ettersom BiRs bossfylling på Slettebakken står på listen over forurensere. Tveitevatnet er det eneste vannet i Hordaland som har topp prioritet på oppryddingslisten hos SFT. fakta/pcb i tveitevatnet n I februar i år konkluderte SFT med at Tveitevatnet hadde høyest konsentrasjon av miljøgiften PCB av 69 undersøkte norske innsjøer. Målingene ble gjort av Norsk institutt for vannforskning (NIVA). n Siden omfanget av forurensningen ble kjent, har lite skjedd. Både SFT og kommunens miljøvernavdeling mener det er Bergen kommunes ansvar å klarlegge hvor giften kommer fra. n PCB er kjent som et svært giftig og kreftfremkallende stoff. Over tid kan det gi endringer som for eksempel nedsatt forplantningsevne. n Undersøkelsene av Tveitevatnet er hittil bare gjort av bunnfallet. Det er derfor uklart hvor mye gift det eventuelt er i fisk og andre dyr.

Badeplass planlagt ved Tveitevatnet

Bergens Tidende
Dato: 1998-06-08

Irritert kommunalråd: - Det er kritikkverdig at man ikke gjør noe for å finne ut hva som er problemet i Tveitevatnet. Vi har jobbet i mange år for å få anlagt badeplass der, sier kommunalråd Eva Grimstad (H). pcb-forurensning - Det er beklagelig at saken tar så lang tid. Jeg forventer nå at rette instans i kommunen tar et initiativ slik at vi kan få en avklaring før sommerferien, sier Eva Grimstad. Hovedutvalg for fritid og kultur har gått inn for badeplass ved Tveitevatnet flere ganger, senest i fjor. Da fikk utvalget tilbakemelding om at badeplass ikke ville være mulig før vannkvaliteten ble bedre, særlig med tanke på kloakkutslipp til vannet. - Vi må finne ut hvor mye rensing som må til. Med de høye PCB-verdiene som er målt, må vi også finne ut om det vil være farlig å bade i Tveitevatnet av den grunn, sier Grimstad. Hos byveterinæren har man ikke hatt tid til å sjekke med Statens institutt for folkehelse om det er farlig å bade i PCB. - Det stemmer at det i fjor var forespørsel om bading i Tveitevatnet. Vi vurderer å ta prøver. En avklaring vil komme snart. Men først må vi vite om det har skjedd noe mer med kloakkrensingen. Hvis kloakkforholdene ikke er bedret, har det ingenting for seg å ta nye prøver, sier overveterinær Svein Skålevik i Bergen kommune. Seksjonsleder Truls Krogh ved seksjon for vannhygiene i Statens institutt for folkehelse sier til BT at det ikke nødvendigvis er farlig å bade i et sterkt PCB-forurenset vann. - Det kommer an på hvor PCB-en er. Den er dårlig løselig i vann. Finnes den bare i bunnsedimentene ute i vannet på så stort dyp at man ikke trør bunn, er det ikke farlig å bade i vannet. Men hvis PCB-en finnes der folk tråkker og virvler opp stoffet, vil det kunne være helsefarlig, sier Krogh. PCB-målingene til nå er bare foretatt på dypet. Det er derfor uvisst om og hvor mye gift det finnes ved vannkanten og på grunt vann.

Tør ikke fiske i Tveitevannet

Bergens Tidende
Dato: 1998-06-05

Frykter PCB-giften: - Vi vil ikke trekke folk til noe som er helsefarlig og flytter derfor helgens fiskekonkurranse vekk fra Tveitevannet, sier Helge Toft i Bergen Jæger og fiskerforening. - Vi kjente til at vannet var forurenset, men vi visste ikke at det var så galt før vi fikk detaljer om PCB-målingene fra Naturvernforbundet Hordaland, sier Toft til Bergens Tidende. Fiskekonkurransen er nå flyttet til Liavannet på Laksevåg. Men Naturvernforbundet vil holde fokus på Tveitevannet.

Krever handling - Vi krever at Fylkesmannens miljøvernavdeling og Bergen kommune gjør noe med Tveitevannet. Først av alt må de finne ut hvor PCB-giften stammer fra, og så må de sette i gang opprydding, sier Thomas Tvedt, leder for Naturvernforbundet Hordaland. Tvedt hevder det finst minst fem sannsynlige kilder til denne forurensningen, blant annet den gamle bossfyllingen på Slettebakken, Bergen Sporveiers verksted på Mannsverk og BKKs transformatorstasjon på Slettebakken. Statens Forurensningstilsyn (SFT) mener Bergen kommune har ansvaret for å finne forurensningskildene. Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen er enig. De kan gripe fatt i saken, men har ikke prioritert den så langt. Har ikke sett rapporten - Jeg har ikke sett rapporten fra SFT, og tror ikke vi har fått den i det hele tatt, sier fagsjef Ivar Kalland i vann- og avløpsseksjonen i Bergen kommune. Kommunen har derfor ikke foretatt seg noe i forhold til PCB-forurensningen i Tveitevannet. - Men vi holder på med en omfattende miljøundersøkelse i kommunen av blant annet PCB. Vi er fremdeles i kartleggingsfasen, og det er ikke tatt noen beslutninger om hva som eventuelt skal gjøres, sier Kalland til Bergens Tidende. Vann- og avløpsseksjonen i Bergen kommune er for tiden mest opptatt av å bli ferdig med de enorme kloakkprosjektene rundt Byfjorden. Det brukes hundrevis av millioner på å få en renere fjord. Koster mye - Når vi er ferdig med dette, skal vi ta for oss vannkvaliteten ellers i kommunen. Denne prioriteringen er slått fast i Hovedplan for avløp og vannmiljø 1997-2007, sier kommunalråd for teknisk utbygging, Nils Arild Johnsen. Både Johnsen og Kalland understreker at oppryddingen etter gamle synder både i Byfjorden og i en rekke vann i kommunen er svært kostbar. - I prinsippet skal forurenser betale. Men i mange tilfeller er det enten umulig å slå fast hvor giften kommer fra, eller så er en bedrift gjerne nedlagt for lenge siden. Dette er ikke enkelt, slår Kalland fast. PENT LANGT FRA, men langt fra pent når en undersøker Tveitevannet nærmere. Den populære "lungen" på Slettebakken er alvorlig forurenset, og det advares mot å fiske i vannet. ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN fakta/pcb i tveitevannet * I februar i år konkluderte Statens Forurensningstilsyn (SFT) med at Tveitevannet hadde høyest konsentrasjon av miljøgiften PCB av 69 undersøkte norske innsjøer. Målingene ble gjort av Norsk institutt for vannforskning (NIVA). * Siden omfanget av forurensningen ble kjent, har lite skjedd. Både SFT og Miljøvernavdeling mener det er Bergen kommunes ansvar å klarlegge hvor giften kommer fra. * PCB er kjent som et svært giftig og kreftfremkallende stoff. Over tid kan det gi endringer som for eksempel nedsatt forplantningsevne. * Undersøkelsene av Tveitevannet er hittil bare gjort av sedimentene. Det er derfor uklart hvor mye gift det eventuelt er i fisk og andre dyr.

Tilsig fra Slettebakken-deponi

Bergens Tidende
Dato: 1998-02-14

TVEITEVANNET: Tilsig fra det tidligere avfallsdeponiet på Slettebakken kan være årsak til det høye PCB-innholdet som Statens forurensningstilsyn (SFT) har funnet i Tveitevatnet. Det kan også være andre årsaker, men SFT har fremdeles ikke utredet handlingsplan i saken og kan derfor ikke fastslå noe sikkert. I avfallsplanen til Bergen interkommunale Renovasjonsselskap (for Stor-Bergen og Omegn 1996-2000) står det at mat- og husholdningsavfall, og "trolig spesialavfall" ble deponert på Slettebakken fra 1940-1960. Siden har ikke avfallsplassen på Slettebakken vært i bruk, men PCB har svært lav nedbrytbarhet, og kan derfor fremdeles finnes i bunnsedimenter.

- Vi har ikke ansvar for å finne ut hvor giften kommer fra, sier John Olav Hisdal, overingeniør ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland. - Det er en oppgave for Bergen kommune å finne ut, hevder han. Martin Opdal, sjefingeniør ved Vann- og avløpsseksjonen i Bergen kommune sier at han foreløpig ikke har sett SFTs rapport, men har bedt om å få den tilsendt.

Bergensvann på gifttoppen

Bergens Tidende
Dato: 1998-02-12

MAJ-BRITT DAHL Ukjent årsak: Tveitevatnet i Bergen har Norges høyeste konsentrasjon av den farlige miljøgiften PCB. Det viser den første omfattende kartleggingen av tjærestoffer, PCB og flere andre miljøgifter i bunnsedimenter i 69 sørnorske innsjøer. Undersøkelsen er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), og feltarbeidet ble gjennomført i perioden 1993 til 1997. Ingen vet hvorfor Tveitevatnet har så høy giftkonsentrasjon. Med i NIVA-undersøkelsen er også bergensvannene Gaupåsvatnet, Solheimsvatnet, Apeltunvatnet, Ortunvatnet og Stendavatnet. I tillegg kommer Kleppevatnet og Straumsnesvatnet på Askøy, Tveitevatnet på Lindås samt Vangsvatnet og Lønavatnet på Voss. Konsentrasjonen av PCB og tjærestoffer ligger midt på treet i disse vannene. Statens næringsmiddeltilsyn, SNT, vil inntil videre ikke gå ut med advarsler mot å spise fisk fra de verst forurensede innsjøene, skriver Aftenposten. Foreløpig er det ikke tatt prøver av fisk eller bunndyr. Statens forurensningstilsyn, SFT, vurderer nå om dette skal gjøres. - En kan ikke se bort fra biologiske skader på for eksempel bunndyr, sier saksbehandler Per Erik Iversen i SFT.

Vinnergjedde på kroken

Bergens Tidende
Dato: 1996-07-01

VINNERGJEDDE. 3,4 kilo veide gjedden som sikret Tor Hestenes seieren i fiskekonkurransen i Tveitevannet. Med en gjedde på 3,4 kilo vant Tor Hestenes den årlige fiskekonkurransen i Tveitevannet i regi av Bergens Jæger- og Fiskerforening. 60 voksne og barn stilte til start i ruskeværet i går ettermiddag. - Det ble trukket mye fisk, men det meste var smått, sier Atle Nordrehaug som er leder i arrangørforeningen. I voksenklassen veide den største fisken 0,3 kilo. - Det ble brukt både fluestang og sluk, men vinnerfiskene ble tatt med wobbler, plastdupp med krok på, forklarer Nordrehaug. Han er godt fornøyd med fisket og regner med at konkurransen skal bli en tradisjon. Før neste års dyst planlegger Jæger- og Fiskerforeningen å sette ut mer ørret i vannet. I går var det bare gjedde som bet.

Klar for svømmetur i Tveitevatnet

Bergens Tidende
Dato: 1993-04-16

Midt i Bergen, rundt Tveitevatnet, ligger en perle av en park. En million kroner vi parkavdelingen i Bergen kommune bruke til å oppjustere parken. Pengene skal blant annet brukes til badeplass. L- Eg vil ikkje ha nåkke imot å døppe meg i vatnet hvis eg får muligheten, sier Erling (76). Han sitter sammen med to kompiser, Henry (74) og Monrad (78), og nyter solstrålene før det varslede værskiftet. Noe etternavn i avisen vil de ikke ha, men prater villig om alle parkens gode sider. Hver dag, så sant været ikke er altfor utrivelig, møtes sjarmørene til trim og preik. Noen fast avtale har de ikke, men en løslig visshet om at i ellevetiden ved nordenden av vannet er et godt møtepunkt. - Ja, og så ser vi på fuglene, sier Erling med jenteglimt i øynene. Det var ikke bare pensjonistene som hadde funnet veien til Tveiteparken i går. Turgåere i alle aldrer, syklister, joggere og ikke minst ungene koste seg i det litt skarpe vårværet. Drømmen oppfylt - Dissene her er mye gøyere enn i barnehagen, sier Henriette (4). Hun er sammen med 14 unger og tre voksne fra Inndalen barnehage. De er på matpakketur og søker nye utfordringer. Litt flere og mer spennende lekeapperater, samt flere benker og bord står på deres ønskeliste. Når badeplassen blir ferdig får pensjonert overbrannmester Leif Bjarne Håland oppfylt en drøm. Han har flere år arbeidet for at Tveitevatnet skulle brukes til noe mer enn pynt. - Tenk på mulighetene, bare fantasien setter grenser, drømmer han. Seilbrett, vannsykler, stupetårn, babybasseng ramser han opp i rask rekkefølge. Fisking - Ja, og så fisking selvfølgelig. På søndag var det en som fikk en gjedde på et halvt kilo, forteller han begeistret. L- Bergen trenger et sentralt friluftsbad, sier parksjef Sissel Lerum i Bergen kommune. Hun sier at dersom politikerne prioriterer som parkavdelingen, kan arbeidet rundt Tveitevatnet startet neste år. Da vil de starte med å legge ut sand til en badestrand og sette opp et stupebrett. Sandkasser og mer lekeutstyr vil også bli satt ut. L- Personlig hadde jeg ikke hatt noen motforestillinger mot å bade i Tveitevannet slik det er i dag, sier sjefsingeniør Hogne Hjelle i Teknisk utbygging i Bergen kommune. Men siden området skal legges ut til offentlig badeplass må vannkvaliteten forbedres, forteller han. Målinger viser for høyt innhold av tarmbakterier. I alt åtte millioner skal Bergen kommune bruke på rensetiltak i forbindelse med Tveitevatnet og Storetveitvatnet i 1993. TEKST: MARGUNN REE MICHELSEN FOTO: ØRJAN DEISZ GLEDER SEG. Henry (74), Monrad (78) og Erling (76) møtes hver dag, så sant været holder, ved Tveitevatnet til preik og trim. Badeplassen vil de bruke. GØYE DISSER. Fireåringene Henriette og Caroline fra Inndalen barnehage synes dissene ved Tveitevatnet er kjempefine. GRØNN BERGEN kaller Bergen kommune parkmeldingen som ble lagt fram i går. 76,6 millioner vil de bruke for å lage en grønnere by. En million til badeplass ved Tveitevatnet er ett av forslagene.

Gå tilbake til foredraget.