Kategoriarkiv: Aktiviteter

Bærekraftig utvikling, undervisningen og Den naturlige skolesekken

Undervisning for bærekraftig utvikling, UBU, er målsettingen for arbeidet til skolene som er med i Den naturlige skolesekken.

Begrepet ‘bærekraftig utvikling’ har mange definisjoner, og vi har alle vår egen oppfatning av hva det omfatter. På samlingen diskuterte og sorterte deltakerne i egne oppfatninger og ulike kategorier begrepet ‘bærekraftig utvikling’ kan være. Noen tanker har med poltikk å gjøre, andre med økonomi, miljø, holdninger, tiltak eller samfunnsspørsmål. En slik sortering kan lede oss inn på de mange dillemaene vi står overfor på veien mot et bærekraftig samfunn, og på hvordan vi skal legge opp undervisningen – for elever som skal leve med og takle alle utfordringene i voksenlivet sitt. Natursekkskolene har et stort spekter av tema, problemstillinger og arbeidsmåter i prosjektene sine. Første klasse setter poteter, ungdomsskoleelever holder bier, en skole arbeider med kommunens arealdisponering, plastproblemet er i fokus noen steder, andre vil kildesortere og redusere matsvinn. Felles for alle er at elevene er aktive, engasjerte og opplever nærhet til problemstillingene. 

Fortsett å lese Bærekraftig utvikling, undervisningen og Den naturlige skolesekken

Vedlegg

Femteklassingar opplever matematikken

Teatertrupp i 1800-talskostyme på trappa til Lønningen Lystgård
Elevane blei ønskte velkomen til Botanisk hage og Lystgården av herskapet sjølv, direkte frå 1800-talet.

Abeldagen i botanisk hage blei ein læringsfest.

Programmering direkte på grasmarka, finne fram i labyrinten eller løfte to personar – ingenting er umogeleg når elevane og vitskapen arbeider saman. 

Barn bruker vasslange for å få drift på eit lite kraftverk
Det var stor stas å få lys i alle pærene samstundes, med elektrisitet frå kraftverket

Abeldagen 2019 blei arrangert i botanisk hage på Milde. 152 elevar leika, diskuterte og rekna seg gjennom ei løype med seks utfordrande stasjonar:

  1. Labyrint. Barlind-labyrinten veks høgt over hovudet på tiåringane, og det krev kløkt å finne fram

Fortsett å lese Femteklassingar opplever matematikken

Hvor kommer maten fra? En aktivitet med 2.klasse på Skranevatnet skole

-en undringsoppgave-

I april 2019 fikk Skolelaboratoriet være en time sammen med 2. trinn. Vi prøvde ut aktiviteten ‘hvor kommer maten fra’. Det følgende er en beskrivelse av programmet og gjennomnføringen. 

Kortene

Undervisningsaktiviteten er basert på billedkort og et sett matvarer. Kortene viseer bilder av steg i verdikjeden for matvarene som er lagt frem. Eksempel: det er satt frem et brød. Kortene viser kornåker-lastebil-mølle-bakeri-burtikk-kjøkken-kildesortering (av emballasje).

Matvarene vi brukte på Skranevatnet var egg, melk, brød, maisboks, makrell i tomat og eple.

Gjennomføring i 2.klasse

Fortsett å lese Hvor kommer maten fra? En aktivitet med 2.klasse på Skranevatnet skole

Biologisk mangfold. Utforsking og artskort i Botanisk hage

Biologisk mangfold er merkevare for Botanisk hage og Arboretet. Det vakre nturområdet på Milde er avdelinger av Universitetmuseet, og har mye å tilby skolene. Videreutdanningen i naturfaget bruker en hel dag på Milde hvert år, og lærere er velkomne med klassene sine. 

Undervisningsrom
Lystgården har sitt eget biologiske verksted, klart til bruk for skoleklasser

10.april fikk lærere fra regionen prøve ut naturområdene og undervisninglokalene. Botanisk hage er vitenskapelig bygget opp, til forksningsformål. Plantene r systematisk ordnet, med tydleig merking. I tillegg er det varierte landskap omkring. Mulighetene for utforskende læring er store. Lystgården, det prektige huset Universitetet har overtatt fra Avinor og satt opp på Milde, gjør det mulig å ha oppfølgende undervisning inne. Her er et praktisk innredet verkstedsrom, med plass til en hel skoleklasse. 

15 lærere var med på omvisning i hagen, ledet av Heidi Lie Andersen fra institutt for biovitenskap. 

Fortsett å lese Biologisk mangfold. Utforsking og artskort i Botanisk hage

Masterclass i fysikk på IFT

Rundt 30 elever var samlet på Institutt for fysikk og teknologi for å bli bedre kjent med hvordan forskere på CERN jobber for å undersøke naturens minste byggesteiner.

Først introduseres standardmodellen. All vanlig materie er bygget av kvarker og leptoner. 6 av hver type, i tillegg til deres antipartikler. Bosoner sørger for vekselvirkningen mellom dem. I naturen finner vi bare de letteste utgavene av kvarkene og leptonene, men i partikkelakseleratoren på CERN skapes det tunge partikler. Disse henfaller raskt og restene fra disse registreres i detektorene. Ved å måle bevegelsesmengde og energi til partiklene som registreres kan man regne seg tilbake til utgangspunktet.

Elevene ser på sporene etter partikkelen. Har vi med en ladd partikkel å gjøre? Er det positivt eller negativt ladd?

 

Veiledere fra IFT hjelper til med tolkningen av dataene og forklaringer.

På datalaben får elevene datasett fra CERN. Sporene etter partiklene gjennom detektoren presenteres sammen med verdier for bevegelsesmengde og energi. Noen partikler etterlater ingen spor. Nøytrinoene er nesten masseløse og uten ladning. Detektorene på CERN er sjanseløse når det kommer til registrering av disse. Mangler det en brikke i puslespillet er nok et nøytrino (eller to) som har lurt seg ubemerket ut av detektoren. Jakten på Higgsbosonet er i gang…

Etter en intens økt med sammenstilling av data er det klart for videokonferanse med CERN og andre skoler i Europa som har arbeidet med samme problemstilling. Funnene presenteres og diskuteres.

Den naturlige skolesekken på FP-dagen

Nettsiden til Debn naturlige skolesekken gir eksempler på skoleprosjekt på alle trinn, og veiledning til skoler som vil søke.

 

Solvang skole i Haugesund har i en årrekke brukt vannet ved skolen til uteundervisning. Lokalavisen skriver at kommunen har planer om å anlegge turvei rundt hele vannet, der det tidligere har vært dels sti, dels vei.

Lærerne velger å gripe fatt i planene, som en flott mulighet til undervisning for bærekraftig utvikling. Flere fag blir engasjert; elevene intervjuer folk om hva de mener om planene, de undersøker naturgrunnlaget og de kontakter de kommunale etatene. Slik blir miljøhensyn, samfunnsspørsmål og økonomi analysert, og elevene deltar i den demokratiske prosessen.

Fortsett å lese Den naturlige skolesekken på FP-dagen

Videreutdanningen på Faglig-pedagogisk dag

 

Skolelaboratoriet presenterte to videreutdanningskurs på Faglig-pedagogisk dag 2.februar. Kursene er med i Utdanningsdirektoratets program ‘Kompetanse for kvalitet’, som gir lærere mulighet for frikjøp eller stipend.

Naturfag 1 og 2 på Universitetet i Bergen gir 30 studiepoeng hver. Kursene er innrettet på naturfaget i ungdomsskolen og på Vg1.

Fortsett å lese Videreutdanningen på Faglig-pedagogisk dag

Utdanning for berekraftig utvikling i Den naturlege skulesekken

Ark med tekst problemløysing
Kaféaktiviteten er inretta på å drøfte handlingskompetanse hos elevane. Ark som dette går rundt i gruppene, og alle skriv på sine framlegg.

 

Undervisning for berekraftig utvikling er overordna tema for skulane sitt arbeid i Den naturlege skulesekken. På samling for vestlandsskulane i september var det naturleg å drøfte eigne prosjekt i eit berekraft-perspektiv. Prosjekta skulane har i gong er i høg grad retta inn mot UBU. Skular og prosjekt som var representerte på samlinga:

Ålfoten oppveksstenter – Lokale mattradisjoanr i bygda. Elevane utforskar samanhengen mellom naturressursar og mat for menneske.

Fortsett å lese Utdanning for berekraftig utvikling i Den naturlege skulesekken

Folgefonnsenteret


Folgefonnhalvøya og Hardangerfjorden er tema for det nyopna senteret i Rosendal. Det heile tar til for 1,5 milliardar år sidan, i det som i dag er Antarktis. Kontinent oppstår og startar ei langsam vandring mot nord. Undervegs søyter kontinetalplatene mot kvarandre, dei blir snudde om, søkk ned og stig opp att. Det som no er Vestlandet blir forma gjennom millionar av år med erosjon.

Fortsett å lese Folgefonnsenteret

Abelprisvinneren møtte Bergenselever

 

Ivrige barn stoppet opp i matematikklekene og applauderte da John Nash kom til Festplassen under Abelprisarrangementet 21.mai.

Elever fra bergensskolene fikk tilbud om matteaktiviteter fra fartsmåling med politilaser, til Abels tårn og den menneskelige datamaskin. Engasjementet var til å ta og føle på i og utenfor teltene denne formiddagen. Rektor Dag Rune Olsen og ordfører Trude Drevland brukte god tid til å prate med ungene, og fikk klare tilbakemeldninger: dette er moro! Matte er gøy! Matematisk institutt kan håpe på god rekruttering – kanskje mest indirekte, gjennom lærerne som blir oppmerksomme på forsknings- og utdanningsressursen vi har i byen.