Kategoriarkiv: Naturfag 2

Årets videreutdanning avsluttes med eksamen og feltkurs

IMG_0516Skolelaboratoriets naturfagkurs med 15 studiepoeng har avholdt eksamen. 13 lærere besto eksamen, etter 6 samlinger, 4 skriftlige arbeider og et bredt pensum. Flere av deltakerne har bygget på del 1 av kursrekken, slik at de nå har fått med seg et halvt studieår naturfag. Utdanningen har hatt utgangspunkt i læreplanen, og derfor vært innom de fleste tema i skolens naturfag, fra biologisk mangfold til kjemiske bindinger og helseundervisning.

Siste samling på kurset blir holdt 5.juni, i form av feltarbeid på Lyngheisenteret på Lygra i Lindås.

Naturfaglæring på videreutdanningen

Egen observasjon som utgangspunkt for læring, utforskende samtale og begrepsbygging var samlebegreper for viderutdanningskurset i januar.

Utforskende arbeidsmåter og egne observasjoner var tema for kursdagene
Utforskende arbeidsmåter og egne observasjoner var tema for kursdagene

Naturfagsenterets program ‘Nøkler til naturfag’ er basert på ‘Forskerføtter og leserøtter’. Programmet har materiell og metodikk for grundig innlæring av ferdigheter og begreper i naturfag og norsk. Før elevene møter forsøk eller oppgaver, blir de trent i leseteknikk, observasjon, diskusjon og argumentasjon, skriving og sentrale begreper.  Det følger med bøker og materiell, og en nettside med detaljert veiledning for læreren. På kursdagene introduserte vi modulen ‘Kjemiske reaksjoner overalt’. Deltakerne prøvde sentrale elementer i programmet, som veiledet lesing, begrepsveggen, tenk-par-del-diskusjoner, og observasjonsteknikk. ‘Nøkler til naturfag’ er lagt ut som etterutdanningskurs, som vil gå hvert semester frem til høsten 2015.

Med det didaktiske prinsippet fra Forskerføtter og leserøtter – se det, gjør det, skriv det – i minne, gikk kurset videre til utprøving av ‘pakket naturfagundervisning’. Elementer som kan ligge i skolenes lokale læreplan, som ‘dette gjør vi i  7.klasse’ eller ‘april 9.klasse’ ble lagt på bordet. Hvert element er tenkt som en times undervisning. Det meste av tiden er elevaktiv, men det skal  også være rom for undervisning, dokumentasjon og samtale.