Hvor kommer maten fra? En aktivitet med 2.klasse på Skranevatnet skole

-en undringsoppgave-

I april 2019 fikk Skolelaboratoriet være en time sammen med 2. trinn. Vi prøvde ut aktiviteten ‘hvor kommer maten fra’. Det følgende er en beskrivelse av programmet og gjennomnføringen. 

Kortene

Undervisningsaktiviteten er basert på billedkort og et sett matvarer. Kortene viseer bilder av steg i verdikjeden for matvarene som er lagt frem. Eksempel: det er satt frem et brød. Kortene viser kornåker-lastebil-mølle-bakeri-burtikk-kjøkken-kildesortering (av emballasje).

Matvarene vi brukte på Skranevatnet var egg, melk, brød, maisboks, makrell i tomat og eple.

Gjennomføring i 2.klasse

Aktiviteten ble prøvd ut i en skoletime, i 2 grupper på Skranevatnet skole. Skolen arrangerte en bærekraft-dag. I timen før hadde elevene hørt et foredrag om matsvinn. Først i timen pratet vi litt om det de hadde hørt. Elevene fikk se et eksempel på hvordan vi ville arbeide, ved hjelp av en matvare som ikke inngår i aktiviteten, med større bilder på tavlen.

En oppsummering fra timen:

Det var spennende å være med 52 2.klassinger en time. Vi hadde laget sett med 18 billedkort  til hver gruppe på 4 elever. I tillegg fikk de velge seg en matvare (egg, melk, eple, brød, maisboks, makrell i tomat). De brukte kortene til å bestemme en verdikjede eller produksjonslinje (hav-fiskebåt-transport-hermetikkfabrikk-lastebil-butikk-kjøkkenbord-kildesortering av boks-søppelbil)

Det ble mye engasjement, og ivrige diskusjoner på gruppene. 7-åringene mestret både oppgaveformen og utfordringen – de fremstilte sin forståelse av linjen svært tydelig når de fikk diskutere – de visste litt hver. Et eksempel jeg festet meg spesielt med: en gruppe hadde lagt ut kort for makrell og brød. De tok vare på de to linjene, og skulle begynne med egg under, som linje 3. En jente plasserte bildet av høne helt til venstre, før jeg spurte; ‘hva spiser hønsene, da?’ Umiddelbart flyttet hun hønen en plass til høyre, før hun gikk for å finne et bilde av noe hønen kunne spise. Gruppen hadde altså laget seg system for primær- og sekundærproduksjon.

Evaluering

Elever på dette trinnet har mye kunnskap om mat, produksjon, transport og forbruk. Aktiviteten setter noen av disse kunnskapene i system, og lar elevene diskutere seg frem til en felles forståelse. Det går an å utvide forståelsen ved å med kort der maten er innom fordøyelsen – altså at det etter spising på kjøkkenet er mennesker i aktiviteten, der energi fra måltidet forbrennes/forbrukes. For hvert steg i verdikjeden er det også rike muligheter for undervisning.

Vi dokumenterte elevenes arbeid bare med å ta bilder av rekkene de laget med billedkortene og matvarene. Dokumentasjon, videreføring og evaluering kan settes inn i andre og mer omfattende modeller.

Takk

En stor takk til elevene på 2. trinn, og til lærerne som lot oss holde på.

Også takk til Skranevatnet skole som inviterte oss til bærekraftdagen. 

Imponerende elevarbeider: Elevene på alle trinn på skolen imponerte mye på bærekraftsdagen. elever i 6.klasse laget lunsj av restematen de har fått fra butikker i bydelen.