Biologisk mangfold. Utforsking og artskort i Botanisk hage

Biologisk mangfold er merkevare for Botanisk hage og Arboretet. Det vakre nturområdet på Milde er avdelinger av Universitetmuseet, og har mye å tilby skolene. Videreutdanningen i naturfaget bruker en hel dag på Milde hvert år, og lærere er velkomne med klassene sine. 

Undervisningsrom
Lystgården har sitt eget biologiske verksted, klart til bruk for skoleklasser

10.april fikk lærere fra regionen prøve ut naturområdene og undervisninglokalene. Botanisk hage er vitenskapelig bygget opp, til forksningsformål. Plantene r systematisk ordnet, med tydleig merking. I tillegg er det varierte landskap omkring. Mulighetene for utforskende læring er store. Lystgården, det prektige huset Universitetet har overtatt fra Avinor og satt opp på Milde, gjør det mulig å ha oppfølgende undervisning inne. Her er et praktisk innredet verkstedsrom, med plass til en hel skoleklasse. 

15 lærere var med på omvisning i hagen, ledet av Heidi Lie Andersen fra institutt for biovitenskap. 

Feltundervisning
Fra undervisning i Arboretet på et tidligere kurs. Bjørn Moe underviser om norske trær

Denne gangen ble det lagt vekt på fjellhagen, nyttevekster og noen andre plantegrupper, som moser og bregner. Bjørn Moe fra Arboretet informerte om undervisningstilbud i deres samlinger, hovedsaklig arter av trær fra Norge og ellers i verden. 

Fjellhage
Fjellhagen, med Lystgården i bakgrunnen

Etter omvisning og orientering diskuterte lærerne metoder og didaktikk for bruk av området. Skolelaboratoriet la frem sine forslag, med temaene

  • fremmede arter
  • utforskende feltarbeid, eksempel sortering etter egen metode
  • rødlistearter
  • spredningsøkologi, frukter og frø
Skilt med fugler og vannplanter
‘Fægris vannvisjon’ er den legendariske botanikerens tanke om at Mildevannet er en god kilde for undervisning

Med vakre og varierte naturområder, tilrettelagte systematiske samlinger, fagfolk tilknyttet og gode verkstedslokaler inne, ligger alt til rette for fine undervisningsdager på Milde, for alle klassetrinn og skoleslag. 

Labyrint av barlind
Labyrinten utenfor Lystgården er konstruert av matematikkprofessor Hans Munthe-Kaas ved UiB