Videreutdanningen på Faglig-pedagogisk dag

 

Hva veien en dråpe? er en øving som gir innfallsvinkel til mange fagtema – metode, modellering, måleusikkerhet, beregninger, statistikk – og fagkunnskap i farmasifaget.

Skolelaboratoriet presenterte to videreutdanningskurs på Faglig-pedagogisk dag 2.februar. Kursene er med i Utdanningsdirektoratets program ‘Kompetanse for kvalitet’, som gir lærere mulighet for frikjøp eller stipend.

Naturfag 1 og 2 på Universitetet i Bergen gir 30 studiepoeng hver. Kursene er innrettet på naturfaget i ungdomsskolen og på Vg1.

De som møtte frem til orienteringen på FP-dagen fikk prøve litt på arbeidsmåtene videreutdanningen bruker, gjennom øvingen ‘hva veier en dråpe?’. Kursene er praktiske og tilpasset praksis i klasserommet. Det å engasjere elevene, og stimulere til forklaring og forståelse, ligger til grunn både for læringssyn og aktivitet i utdanningen.

Skolelaboratoriet ga også veiledning om søknadsprosessen, og hvor man finner informasjon om ordningen ‘Kompetanse for kvalitet’

Nettsider for kursene, og henvisning til søknadssider, finner du på skolelab.uib.no. Søknadsfrist er 1.mars.

Legg igjen en kommentar