Videreutdanningen på Faglig-pedagogisk dag

 

Skolelaboratoriet presenterte to videreutdanningskurs på Faglig-pedagogisk dag 2.februar. Kursene er med i Utdanningsdirektoratets program ‘Kompetanse for kvalitet’, som gir lærere mulighet for frikjøp eller stipend.

Naturfag 1 og 2 på Universitetet i Bergen gir 30 studiepoeng hver. Kursene er innrettet på naturfaget i ungdomsskolen og på Vg1.

De som møtte frem til orienteringen på FP-dagen fikk prøve litt på arbeidsmåtene videreutdanningen bruker, gjennom øvingen ‘hva veier en dråpe?’. Kursene er praktiske og tilpasset praksis i klasserommet. Det å engasjere elevene, og stimulere til forklaring og forståelse, ligger til grunn både for læringssyn og aktivitet i utdanningen.

Skolelaboratoriet ga også veiledning om søknadsprosessen, og hvor man finner informasjon om ordningen ‘Kompetanse for kvalitet’

Nettsider for kursene, og henvisning til søknadssider, finner du på skolelab.uib.no. Søknadsfrist er 1.mars.