Den naturlige skolesekken på FP-dagen

Nettsiden til Debn naturlige skolesekken gir eksempler på skoleprosjekt på alle trinn, og veiledning til skoler som vil søke.

 

Solvang skole i Haugesund har i en årrekke brukt vannet ved skolen til uteundervisning. Lokalavisen skriver at kommunen har planer om å anlegge turvei rundt hele vannet, der det tidligere har vært dels sti, dels vei.

Lærerne velger å gripe fatt i planene, som en flott mulighet til undervisning for bærekraftig utvikling. Flere fag blir engasjert; elevene intervjuer folk om hva de mener om planene, de undersøker naturgrunnlaget og de kontakter de kommunale etatene. Slik blir miljøhensyn, samfunnsspørsmål og økonomi analysert, og elevene deltar i den demokratiske prosessen.

Skolen deltar med prosjektet i Den naturlige skolesekken, og får med det både økonomisk støtte og et fellesskap å diskutere arbeidet sitt i.

På orienteringen for interesserte skoler på FP-dagen, ble Solvang trukket frem som et av flere god eksempler på natursekk-prosjekter som blir støttet.

Linda Mork-Knudsen er regionkontakt for den naturlige skolesekken, og presenterte ordningen for de fremmøtte. Lærerne fikk orientering om mulighetene for støtte i 1 til 3 år, og om hvilken type prosjekter som passer inn. Skolene blir inspirert til å utvikle ideer og muligheter de har omkring seg. Nettsiden til den naturlige skolesekken, de nasjonale og regionale samlinngene og veiledningen i skoleåret bidrar til at det blir et nettverk omkring undervisningen. Skoleledelsen er involvert, og er med på å gi den forankringen lærerne trenger.

Informasjon og søknadslenke finner du på natursekken.no