Videreutdanning og forskningskampanjene på FP-dagen

Naturfagutdanning og elevenes bruk av forskningskampanjene – det var stort spenn i Skolelaboratoriets program på Faglig-pedagogisk dag.

Hva veier en dråpe? – foto fra et tidligere videreutdanningskurs.

Skolelaboratoriet driver to videreutdanningskurs for naturfaglærere. På FP-dagen fikk interesserte smakebiter fra kursene.

Lærerne ble utfordret til å samarbeide om å finne ut hvor mye en dråpe vann veier. Denne øvingen fokuserer på metode, måleusikkerhet, samarbeid og beregning i naturfaget. Hensikten med å bruke elevøvelsen under introduksjonen på FP-dagen var å vise at praktiske, engasjerende og lærerrike undervisningsmetoder er sentralt i videreutdanningen. de fremmøtte fikk også være med på en kjemiøvelse. Sentralt her var observasjon, diskusjon og forklaring, med begrepsbygging, naturfaglig språk og argumentasjon.

Etter den praktiske visningen av arbeidsmåtene fikk lærerne en orientering om søknadsprossesen og organsieringen av kursene. Videreutdanningen er med i Utdanningsdirektoratets prosjekt ‘Kompetanse for kvalitet’. Nærmere orientering finnes på skolelaboratoriets nettside:

http://www.uib.no/skolelab/52989/videreutdanning-i-naturfag

De årlige forskningskampanjene er drevet av Miljølære og Forskningsrådet. Tidligere kampanjer er gode datakilder for elevenes forskning. De kan legge til egne registreringer, og sammenligne resulatene med tusenvis av observasjoner fra året kampanjen gikk, og senere. På FP-dagen ble Matpakkekampanjen fra 2011 og skyatlaset fra 2016 brukt som eksempler. I 2011 ble det registrert mer enn 15000 matpakker. Med en rask statistikkføring etter lunsjpausen kan klassen sitte med et eget datasett som er generert likt med alle disse, og derfor kan sammenlignes. Skolelaboratoriet driver miljølære, og orienterte derfor om kampanjene på FP-dagen. Sesjonen åpnet med lett servering – som gjorde det mulig for deltakerne å registrere et reellt måltid som start på det korte kurset om forksningskampanjen. LInda Mork-Knudsen viste deretter hvorda hun har arbeidet med kampanjen i en 7.klasse. Elevene registrerte først måltidet sitt – og formulerte deretter forskningsspørsmål og hypoteser for udnersøkelsene i datasettet. De ønsket å sammenligne egne matvaner med naboskolen, eller andre – som skolene i Oslo. Mer detaljert ville de finne ut om elever spiser sunnere nå enn for fem år siden, hvor mye mat som kastes, hva det koster for dem som satdig kjøper mat – og en lang rekke andre spørsmål.

Fjorårets skykampanje har en annen innretning. Elever tar bilder av skyer, og legger inn foto og opplysninger på miljolare.no. Her kan de få hjelp av andre til å bestemme skytypen – og de kan selv være med på å avgjøre hva andres bilder viser.

Forskningskampanjene er vidtfavnende, fra luftkvalitet og solkraft til meitemark og dafnier. Oversikt over kampanjene, forskernes rapporter, og mulighet for å ta forskningskampanjene i bruk, finner man på nettsiden https://www.miljolare.no/forskningskampanjen/