Utforsking i ferskvann

Feltarbeid kan være utforskende, lærerrikt og engasjerende. På kurs i Tveitevannet får lærere fra regionen tre innfallsvinkler.
– Elever og lærere fra Slettebakken skole er ute og drar garn i vannet. Elevene padler i kanoer, alle på 5. og 6. trinn er med ut. Garnene er fulle av abbor, flere titalls. Garnet blir greidd, fisken veiet, målt og dissekert. Ekskursjonen med elevene er utprøvd, gjennomorganisert og eksemplarisk utført. Skolens arbeid med Tveitevannet er dokumentert med en artikkel som kursdeltakerne får til inspirasjon og deling.
– Tveitevannet og området rundt har en sammensatt natur- og kulturhistorie. Landbruk dominerte frem til mellomkrigstiden. Da ble det anlagt kolinihager ned mot østbredden. Fra 1940 til 1960 ble alt boss i Bergen deponert like ovenfor, i et deponi som fremdeles ligger der. Fra 6o-tallet og utover er det aller meste av arealet omkring vann utbygd.
– Nye muligheter for observasjon, registrering og deling av funn. miljolare.no tilbyr et nytt verktøy: artskort. Lærerern kan generere et utvalg arter som det er rimelig å anta at elevene finner. Hun kan så skrive ut kort, spillkortlignende ark med foto, informasjon og en qr-kode med lenke til utfyllende opplysninger. Med kortene i lommen kan elevene målrette arbeidet sitt. De får en enkel vei til artsbetemming av de vanligste funnene, og de kan fotografere smådyr og planter ved siden av eller oppå kortet sitt. Tilbake i klasserommet blir funnene registrert på miljolare.no, ved hjelp av en brukervennlig klikk-og-dra-side der observasjonene plasseres som knappenåler på kartet.
Feltarbeid i ferskvann kan tilpasses alle klassetrinn. På kurset i Tveitevannet 1.juni gikk deltakerne gjennom en pakke, som kan åpnes i alle ender, forenkles og utvides.

IMG_8615