Fremmede arter og nye miljølæreverktøy

IMG_2300 (1)
Fotodokumentasjon er viktig for registrering på Miljølære og i Artsdatabanken. Med miljølæres nye artskort kan du ta bilde av planten og bestemmelsen samtidig – og få ekstrainfo med qr-kode.

Det er nok å ta av – kjempebjørnskjeks, parkslirekne, legepestrot og skogskjegg formelig kjemper om plassen i veikantene. Lærere på kurs i Miljølæreaktiviteten ‘Fremmede arter’ trenger ikke gå langt fra UiBs lokaler på Marineholmen for å finnne, bestemme og fotografere artene. Før de går ut har de hørt Olav Overvoll fra Fylkesmannen i Hordaland fortelle hvor stort problemet er, og hva forvaltningen prøver å gjøre for å avgrense spredningen. Kartlegging og oversikt er vesentlige faktorer. Her kan skoleelevenes arbeid med registrering av observasjoner på miljolare.no være med og bygge opp kunnskapen. Elevens observasjoner blir eksportert til artskart.no, artsdatabankens oversikt over norsk biologisk mangfold. Her henter miljøavdelinger informasjon om utbrdelse og forekomst i sin region.

Ute på gaten tar lærerne på kurset rollen som observatør. For første gang er miljølæres nye verktøy ‘artskort’ i bruk. Et spillkortlignende ark med foto og opplysninger om kjempebjørnkjeksen kommer frem – ‘er det denne? Hva står det? Ligner den?’. Alt stemmer, det er styggingen av en skjermplante som vokser langs Gamle Nygårdsbro ved Florida. Lærerne tar bilde av planten sammen med artskortet. Etter en spasertur på 700 meter er minnekortet fylt opp med bilder av en rekke planter som er innførte, fremmede og uønskete i norsk natur. Tilbake i lokalene på UiB blir observasjonen registrert med miljolæres nye klikk-og-dra system. Kunnskapen om de fremmede artene er oppdatert. Lærerne er klare til å ta nye skoleklasser med ut og fotografere forekomster av risikoarter, og bidra til at Hordalandskartet blir godt dekket med observasjoner.

Det blior holddt lignende kurs flere stederi landet i ukene fremover. Sidene for registering og undervisning med miljolare.no finner du her:

http://www.miljolare.no/aktiviteter/fremmedarter/