Eksamen viser utviklingsarbeid

IMG_2112
Praktisk undervisning, utforskende metoder, engasjerte elever, grunnleggende ferdigheter, erfaringsbasert læring og refleksjon er stikkord for den nye undervisningen lærerne utvikler. Her er de selv i gnag på kjemisk institutt på samling i april 16

God naturfagundervisning, inspirerende gruppesamarbeid og tid til refleksjon om praksis i skolen ligger bak 52 beståtte eksamener på videreutdanningskursene.

Gjennom studieåret arbeider lærene i grupper, med et sett oppgaver knyttet til egen praksis. De begrunner, gjennomfører og reflekterer over undervisning i naturfaglige emner. Undervisningen blir også sett opp mot den didaktiske litteraturen i pensum. Eksamenssamtalen tar utgangspunkt i oppgavene, og får dermed frem deltakernes ideer, formål og erfaringer med undervisningen. Det blir nå arbeidet mye med å forme fremtidens skole. Lærerne tar signalane fra Ludvigsenutvalget, departmentet og Udir på alvor, og utvikler fremragende metodikk for dybdelæring, aktivisering av elevene og evaluering for læring.

Samtlige deltakere besto eksamen, og alle påmeldte har dermed gjennomført videreutdanningen. Skolelaboratoriet gratulerer hver enkelt, og ønsker velkommen tilbake, til videreutdanning eller andre kurs og samlinger.