Naturfag 2 på marinbiologisk stasjon på Espeland

DSC02241DSC02173

DSC02250

 

DSC02182DSC02123

Institutt for biologi hadde ansvaret for to dagers feltkurs for deltakerne på Naturfag 2 i oktober. Kursdagene ble holdt på marinbiologisk stasjon på Espeland, med et program så innholdsrikt at det kunne tatt pusten fra andre enn røynde naturfaglærere.

Første dag var satt av til fagforedrag og didaktisk høyttekning. Foredragene i ultrakortform:

Dag Aksnes foreleste om lysforholdenes betydning for livet i havet. Lysmengden avtar dramatisk for hver meter dyp. Fotosyntese kan derfor bare foregå ned til maksimalt 150 meter. Lysstyrken spiller imidelrtid også en viktig rolle for dyrelivet i vann; predatorer må kunen se sine byttedyr, eller finen dem taktilt. Blir vannet mer uklart, får jegere som bruker synet reduserte konkurransevilkår, og omvendt.

Frede Thingstad snakket om fordelingen av næringssalter i havet. En ideell fordeling er nitrogen og fosfor i rate 16:1. Det er som regel fosforbegrensning på toppen, og nirogenbegrensning på bunnen.

Torborg Rustand hadde et foredrag om forsking på grønngylt. Denne leppefisken har – som mange strandarter – interessant yngelpleie. Hannen bygger reir, og passer ungene. I gytetiden passer han på at andre hanner ikke skal befrukte rognen som hunnen har lagt klar – men han klarer ikke stenge ute snikerne – hannfisker med hunnens farger.

Arne Skorping sitt foredrag dreide seg om parasitter. Parasittene foårsaker halvparten av alle dødsfall. Også parasittene har sine strategier: om vertsdyrene lever lenge, og det er langt mellom dem, er det smart å ta ut mest mulig ressurser uten å drepe verten. Om vertsdyret har et kort livsløp, men lever tett, kan det være like greit å dra ut alle ressursene til vertsdyret dør, og så hoppe over på et nytt i nærheten. Spørsmålet er om vi endrer parasittenes strategi når vi endrer bestandstetthet, som i fiskeoppdrett.

Anne Gro Salvanes foreleste om adferden til fisk fra møblerte hjem. Forskningen kan tyde på at fiskeyngel som vokser opp med variert miljø og utfordringer, klarer seg bedre ute i naturen, enn yngel som har hatt et sterilt miljø omkring seg. Vi kan dermed produsere smart smolt, med bedre overlevelse – og kan klare oss med færre individ.

Mellom foredragene dro deltakerne opp skolelaboratoriets CD-rack. Dette er CD-plater på taulenker, hengt i sjøen for å kunne studere pågroing. Etter tre måneder i sjøen var det et yrende liv på de glatte platene.

Dag 2 var satt av til feltarbeid i stasjoner. Deltakeren var ute på fiske med garn og ruse, de trakk landnot, la parasitter og ørestein under lupen, og studerte plankton på labben.

Etter samlingen vil deltakerne lage undervisning innenfor fagfeltet – med mye inspirasjon i bagasjen. En stor takk til instituttet og Anne Gro Salvanes for strålende kursdager.