Naturfag for framtida

Biologisk forskning i 2015 og naturfagets bidrag til en bærekraftig verden i 2050IMG_0590 er tema for de første kurssamlingene på årets videreutdanning. Naturfag 1 starter med kurs i biologisk mangfold, i samarbeid med Biologisk institutt og Botanisk hage/Arboretet. Deltakerne får både forelesninger og den biologiske forskningens rolle i samfunnet, og om naturfagutdanning på universitetsnivå. Med en dag feltarbeid blir det også praktiske studier i biologisk mangfold og økologi.

Naturfag 2 går høyt ut med en kurssamling med motto ‘2050’. dagens elever er født rundt år 2000, og vil være 50 år i 2050. Flere institutt på UiB er sammen om å vise hvordan naturvitenskapene er med på å sikre gode livsforhold også i fremtiden. Et utgangspunkt for kursdagene er tanker fra elever ved Amalie Skram videregående skole – oppsummert i videoen ‘2050’.