Fremmede arter over hele landet

Pestrot, slirekne, tromsøpalme og bjørnekjeks er blant verstingene – de svartelistete artene. Årets biologisk-mangfoldkampanje har oppmerksomhet på disse plantene. Naturfagsenteret og miljølære er sammen om å tilby skoleklasser muligheten for å finne artene i nærområdet, samarbeide med forvaltningen og utforske problemene med invaderende arter.

I løpet av våren har skolelaboratoriene i Oslo, Trondheim Bergen og Tromsø samarbeidet om å tilby kurs for lærere om vil ta i bruk kampanjen i sin region. Kursene har vært praktiske, og det er både funnet og registrert en rekke arter nær opptil universitetsbygningene.  Observasjonene er lagt til på miljolare.no:

http://www.miljolare.no/aktiviteter/fremmedarter/