Lyngheisenteret på Lygra – en naturlig avslutning

Videreutdanningskurset Naturfag1 ble avsluttet 3.juni med foredrag, vandring, film og tema ‘økosystemtjenester’. Omgivelsene er Lyngheisenteret på Lygra, der den tusenårgamle tradisjonen med drift, brenning og høsting av lyngheien blir holdt levende.