God deltaking på kurs i Bergensvassdrag

Lærere undersøker bekken ved Lone skole
Tilførselsbekker kan fortelle mye om vassdraget, nedbørsfeltet, og gi rike muligheter for undervisning.

Skoler i Bergen kommune er invitert til å delta i undersøkelser i vassdragene. Programmet er et samarbeid mellom Vassdragsforvalteren, Skolelaboratoriet og skolene. Elevenes observasjoner blir registrert på miljolare.no, og med det tilgjengelig for forvaltningen. Overvåkingen av bekker og vann blir bedre, og skolene blir bedre kjent med både nærområdet og livet i ferskvann.
En del av programmet er kurs i bydelene, knyttet til byens vassdrag. 18.mai ble deler av Arnavassdraget undersøkt, med Lone skole som base. Selv på en kald maidag var det rikelig med liv i bekkene og i Haukelandsvannet. Deltakerne samlet et godt utvalg arter, som ble registrert på Miljølære:  se observasjonene fra Lone skole.

Kurset var svært godt besøkt, av lærere fra alle skoleslag. Det har tidligere vært holdt tilsvarende kurs i Nesttunvassdraget.

Alle skoler kan legge til observasjoner fra vassdrag som blir undersøkt. Registreringen er enkel og brukervennlig; dra ikoner med riktig dyregruppe til funnsted på kartet, og legg eventuelt til bilde.

IMG_1093