Bruk av forskningsdata i undervisningen

IMG_1490Elever skal lese fagtekster i naturfag, og ha utbytte av å tolke, forstå og bruke diagrammer og andre illustrasjoner av forskningsdata. Det er viktig at befolkningen har slike ferdigheter, for å forstå og ha nytte av naturvitenskapen.

[vimeo 125726225 w=800&h=600]

På videreutdanningskurset Naturfag1 studerer deltakerne aktuelle og oppdatrete forksnignsdata, med sikte på å bruke tilsvarende materaile i klassene sine. På samling i april ble Havforksningsrapporten fra 2015 brukt, ved siden av klima- og væroversikter fra Bjerknessenteret.