Open dag – 900 elevar testa ut UiB

Tenkt å bli kjemikar? Farmasøyt, lege, fysikar, zoolog, havforskar eller kanhende samfunnsvitar?
UiB opna dørene for 3-klasse elevar frå vidaregåande. Gjennom foredrag, praktiske øvingar og guida turar fekk neste års studentar innblikk både i kva ein kan studere, og korleis det er å følgje eit studium på UiB. Også studentbustader, velferdsordningar og rammevilkår for stuentar blei vist og forklart.

IMG_1392

Over 900 ungdomar frå skular i heile Sør-Noreg møtte fram til arrangementet.