Egen blogg for videreutdanningskurset

DSC01414

Naturfag 1-kurset har avsluttet første semester, og pensum er i fokus foran eksamen.

To bøker er sentrale i den didaktiske litteraturen som blir diskutert med deltakerne:

Svein Sjøberg; ‘Naturfag som almendannelse’

John Hattie: ‘Synlig læring for lærere’

Artikler fra tidsskriftet ‘Nordina’ kompletterer pensumet.

Til bruk i arbeidet med pensumliiteraturen er det opprettet en egen blogg for kurset:

http://skolelab.uib.no/blogg/naturfag1/

Kursdeltakerne skriver og kommenterer bloggpostene. Innleggene til nå viser både bredden i kurset, og engasjementet til lærerne:

– læreplanen

-Budsjettene

-Naturfagklasserommet

-Motivasjon i faget

-Grunnleggende ferdigheter

-Naturfagets plass i skolen

Bloggen er en ressurs for lærerne på kurset, og vil bli videreført i vårsemesteret som arena for presentasjon av oppgaver, litteratur og fagstoff.