Fra lepra til livsstil på Naturfag1

 

 

Borgskala_200
Borg-skalaen. Kilde: Hjerteforeningen.dk

Borg-skalaen er en målestokk for intensitet i trening. Den baserer seg på opplevde kriterier – som lett eller tung pust, vansker med å snakke, maksimal ytelse. Sammen med måling av puls og sammenligning med beregnet makspuls, gir skalaen et godt inntrykk av hvordan en treningsøkt virker på kroppen. Opplevelesen den enkelte har av å presse kroppen fysisk kan være svært forskjellig. Selv ved lav puls kan noen oppfatte treningen som krevende og ubehagelig, andre trives bedre med høy puls og stor anstrengelse. I arbeidet med ungdom gir disse to målingene godt utgangspunkt for diskusjoner. Etter en treningsøkt med klassen har vi to kurver; puls og registreringer på Borg-skalaen. Noen vil rapportere ubehag ved høy intensitet, og vise til at de aldri anstrenger seg så mye. Vi er straks over på livsstil, helse og aktivitet, med en positiv og selvopplevd vinkling. Litt hyggelig aktivitet et par ganger i uken kan være starten på en positiv utvikling.

Les mer Fra lepra til livsstil på Naturfag1